Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής»

Το ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» έχει ως σκοπό́ την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην προαγωγή́ της επιστημονικής γνώσης στους τομείς: α) της Διδασκαλίας και της Μάθησης και β) της Ψυχο- παιδαγωγικής της Ανάγνωσης, της Φιλαναγνωσίας και του Εκπαιδευτικού́ Υλικού́.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών:

Didaskalia kai Mathisi
Filanagnosia

Διδασκαλία και Μάθηση

Ψυχοπαιδαγωγική της ανάγνωσης, φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό

Αυτή η κατεύθυνση έχει ως αντικείμενο θέματα και προβλήματα της σχολικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με το περιβάλλον της σχολικής τάξης και του σχολείου, την επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή και ως σκοπό τόσο την ερευνητική προσέγγισή τους όσο και την εμβάθυνση σε αυτά με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη βελτίωση των δεδομένων και των συνθηκών διδασκαλίας.

Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι να συνδυαστεί για πρώτη φορά, συστηματικά και διεπιστημονικά, η διερεύνηση της ψυχο-παιδαγωγικής διαδικασίας της ανάγνωσης με την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικότερα, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των παιδιών και των ενηλίκων, αλλά και με το σχεδιασμό και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το σκοπό αυτό.

5 λόγοι να επιλέξετε μία από τις δύο κατευθύνσεις

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με την εγγύηση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του μεγαλύτερου και παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, με διεθνείς διακρίσεις.
  • Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
  • Μαθήματα με καθηγητές και καθηγήτριες με σημαντική εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και αξιόλογο δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά.
  • Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης με σύγχρονα εποπτικά μέσα.
  • Αναβάθμιση προσόντων για τους αποφοίτους, τυπικά και ουσιαστικά.

Τα νέα μας