ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με δύο ειδικεύσεις, καλούνται να προσέλθουν σε διά ζώσης συνέντευξη ως ακολούθως: Για την Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» Παρασκευή 22/9/2023 Ώρες: 15.00 – 18.00, υποψήφιοι/ες των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α – Λ και Ώρες: 18.00 – 21.00, υποψήφιοι/ες των οποίων τα επώνυμα…

Calendar διαδικασιών & events του ΠΜΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Έως 30 Σεπτεμβρίου: Μοριοδότηση υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών & Διενέργεια Συνεντεύξεων. Επικύρωση από τη ΓΣ ΠΤΔΕ και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τη Γραμματεία (& στο site). Εγγραφή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Έως 15 Οκτωβρίου: Ανακοίνωση ωρολογίου προγράμματος ΠΜΣ (Γραμματεία & στο site). Έναρξη χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ. Συνάντηση διδασκόντων υπό τον Διευθυντή ΠΜΣ και την ΣΕ. Δημιουργία…