Γιατί να σπουδάσω στο ΕΚΠΑ;

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε το 1837 και υπήρξε το πρώτο Πανεπιστήμιο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, με πολύ σημαντικό κοινωνικό και ιστορικό ρόλο. Την τελευταία οκταετία έχει επιτύχει μια πολύ σημαντική βελτίωση της θέσης του στις διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων (rankings), ενώ είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που μπήκε πρόσφατα στα top 200 Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε συνολική κατάταξη και στα top30 της θεματικής παγκόσμιας κατάταξης.

Υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα. Γιατί να επιλέξω το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του ΕΚΠΑ;

Θα αποκτήσετε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Education), που σας εξασφαλίζει και την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, από το πρώτο και σημαντικότερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αξιόπιστες διδακτικές μεθόδους.

Θα συμπληρώσετε και θα ανανεώσετε τις γνώσεις σας με τη βοήθεια Καθηγητών εγνωσμένου κύρους και ειδικών ανά αντικείμενο. Αξιοποιώντας τη συστηματική βοήθεια που σας προσφέρει το ΠΜΣ, μπορείτε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας μέσα σε 2 έτη και να αξιοποιήσετε τη μοριοδότηση που σας παρέχεται για πρόσληψη ή εξέλιξη στον δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα.

Θα αποκτήσετε επίσης την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, ώστε να μπορέσετε να προσληφθείτε, αλλά και να  εργαστείτε αποτελεσματικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης.

Παρέχει το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια;

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» εξασφαλίζει στους κατόχους του την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όπως ορίζεται από τον ν. 4547/2018 (Α΄102), περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111, όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής.

Πώς να επιλέξω ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ;

Αν θέλετε να διευρύνετε στις γνώσεις που ήδη έχετε από τις προπτυχιακές σπουδές σας σε σχέση με την επικοινωνία στη σχολική μονάδα και την επίδραση του σχολικού κλίματος στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και επιθυμείτε να εμβαθύνετε στους τρόπους βελτίωσης του κλίματος αυτού, να γνωρίσετε νέες τεχνικές και στρατηγικές μάθησης και την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των λειτουργιών του σχολείου και του ρόλου του εκπαιδευτικού, τότε κατάλληλη επιλογή για εσάς είναι η κατεύθυνση «Διδασκαλία και Μάθηση».

Αν είστε φιλαναγνώστες και αγαπάτε τη λογοτεχνία, την παιδική λογοτεχνία, το παραμύθι, την ελληνική μυθολογία, σας αρέσει να σχεδιάζετε και να αξιοποιείτε στα μαθήματά σας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, αν πιστεύετε ότι η ανάγνωση εξακολουθεί να είναι μια βασική και σημαντική δεξιότητα, αλλά και μια δραστηριότητα απόλαυσης, αν πιστεύετε ότι μέσα από τη λογοτεχνία προάγεται η κατανόηση του άλλου, του διαφορετικού, η συνύπαρξη και η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η ισότητα και η συνεργασία, η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και εμποδίων, τότε σας ταιριάζει περισσότερο η κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό».

Έχω ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές μου, αλλά δεν έχω ορκιστεί ακόμη. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ;

Σύμφωνα με τον νόμο, υποψήφιοι στο ΠΜΣ μπορούν να είναι και οι τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο ΠΜΣ.

Πτυχιούχοι ποιων σχολών γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ;

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

α. πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων,

β.  πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

γ. πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα τυπικά προαπαιτούμενα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ;

Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και η γλωσσομάθεια τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.

Ανήκω στην κατηγορία των αλλοδαπών φοιτητών, αλλά γνωρίζω ελληνικά. Τι πρέπει να κάνω για να γίνω δεκτός/ή στο ΠΜΣ;

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν:

α. Ο/Η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού,

β. Κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής,

γ. Έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και

δ. Κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Είμαι πτυχιούχος Πανεπιστημίου του εξωτερικού. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Τα πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται μόνο όταν είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά ΑΕΙ.

Έχω ένα πρόχειρο βιογραφικό σημείωμα. Μπορώ να το καταθέσω;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ, υποβάλλεται βιογραφικό τύπου EUROPASS (θα το βρείτε στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ).

Γνωρίζω άριστα 3 ξένες γλώσσες. Θα λάβω επιπλέον μοριοδότηση;

Η κατοχή ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής πιστώνεται ως εξής: μία (1) αξιολογική μονάδα (α.μ.) για κάθε πρόσθετη ξένη γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2. Πριμοδοτείται με δύο (2) α.μ. το επίπεδο C1 και με τρεις (3) α.μ. το επίπεδο C2 μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των α.μ. Η κατοχή των πρόσθετων ξένων γλωσσών για να μοριοδοτηθεί πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και για την πιστοποίηση της πρώτης ξένης γλώσσας.

Έχω υποβάλλει την αίτηση και τα απαιτούμενα έγγραφα. Διαπίστωσα όμως κατόπιν ότι δεν πρόλαβα να καταθέσω ένα πιστοποιητικό που θεωρώ σημαντικό.

Οι αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Η Γραμματεία του ΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψήφιου/ας, συντάσσει αξιολογικό πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στον Διευθυντή του ΠΜΣ.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Αν τυχόν κάποιος τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ αίτησης και πρόσκλησης για τη συνέντευξη, δίνεται η δυνατότητα, εφόσον προσκομισθεί, να συνυπολογισθεί για το τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ή έγγραφα.

Η Γραμματεία ή/και η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, ακόμα και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Έχω εκπονήσει πτυχιακή εργασία στο προπτυχιακό, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο. Θα ληφθεί υπόψιν στην αξιολόγηση;

Η διπλωματική ή η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο όταν είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ μπορεί στη συνέχεια να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί ως δημοσιευμένη επιστημονική εργασία. Στην περίπτωση αυτή, η βαθμολογία που δίνεται για την εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 αξιολογικές μονάδες (α.μ.).

Έχω συμμετάσχει σε κάποιες έρευνες στο παρελθόν, αλλά δεν έχω κάποια δημοσίευση. Βαθμολογείται η προσπάθειά μου;

Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο του υποψηφίου αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, τα οποία χρησιμοποιούν το σύστημα κριτών ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Έχω υποβάλει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα για την εισαγωγή μου στο ΠΜΣ. Χρειάζεται να προσέλθω και για την συνέντευξη;

Η διαδικασία της συνέντευξης είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης και τον Κανονισμό του ΠΜΣ, για την επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΠΜΣ. Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 50.

Έχω αγωνία σχετικά με το τι θα με ρωτήσουν στην προφορική συνέντευξη. Μπορώ να έχω μια γενική εικόνα της θεματολογίας;

Η προφορική συνέντευξη αφορά σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

– Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του,

– Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου,

– Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων και στην ανταπόκριση των λοιπών υποχρεώσεων του ΠΜΣ.

Κατέθεσα έγκαιρα τον φάκελο υποψηφιότητας και ολοκλήρωσα τη διαδικασία της συνέντευξης. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Οι πίνακες των επιτυχόντων/ουσών, μετά την επικύρωσή τους και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και οι επιτυχόντες/ούσες ενημερώνονται προκειμένου να εγγραφούν στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής», σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Το όνομά μου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Επιτυχόντων της ειδίκευσης που με ενδιαφέρει, ωστόσο θέλω λίγο χρόνο ακόμη για να αποφασίσω αν τελικά θα παρακολουθήσω το ΠΜΣ.

Υποψήφιος/α που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και η θέση του/της  καλύπτεται από τον/την πρώτο/η κατά σειρά επιλαχόντα/ούσα, εκτός και αν αυτός/ή επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας.

Είμαι άτομο με αναπηρία. Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα του ΠΜΣ;

Μπορείτε ασφαλώς να το παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με τον νόμο, τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στη διδασκαλία και στα προτεινόμενα συγγράμματα (παρ. 3, αρ. 34, ν. 4485/2017).

Έχω κάνει την εγγραφή μου κανονικά, ωστόσο κάτι άλλαξε στην εργασία μου και δεν διαθέτω χρόνο για παρακολούθηση καθημερινά. Πότε γίνονται τα μαθήματα;

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» λαμβάνουμε υπόψη τον διαθέσιμο χρόνο κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας και αναγνωρίζουμε την προσπάθειά του/της να είναι συνεπής στην υποχρέωση των παρακολουθήσεων των μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες, σε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Επίσης, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα μέσα σε 2 ή 3 ημέρες την εβδομάδα, κατά το διάστημα 15:00-21:00. Η διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, αλλά και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τα ECTS. Πόσα μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθήσω για να πάρω το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα;

Τα προσφερόμενα μαθήματα για κάθε ειδίκευση είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ενενήντα (90) ECTS. Σε αυτά περιλαμβάνονται 10 υποχρεωτικά μαθήματα με 7,5 ECTS το καθένα και 2 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά με 7,5 ECTS το καθένα. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Τα 12 μαθήματα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Πόσες φορές μπορώ να απουσιάσω σε ένα μάθημα χωρίς να κοπώ;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων ή των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών υπερβαίνει το 30% ανά μάθημα/ή στο σύνολο των μαθημάτων, ο  μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια πρέπει να επαναλάβει τη φοίτηση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Ποιες παροχές θα έχω ως μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια;

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/τις φοιτητές/τριες του Α΄ κύκλου σπουδών, εκτός του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Δικαιούνται δηλαδή:

– Ακαδημαϊκή ταυτότητα.

– Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail).

-Λογαριασμό στο office365 και στις υπηρεσίες του.

– Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του Τμήματος και των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

– Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητές το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ). Πρόσβαση στο Ακαδημαϊκό Αποθετήριο «Πέργαμος».

– Πρόσβαση σε νοσοκομεία και κλινικές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πόσα είναι τα δίδακτρα για τη φοίτησή μου στο ΠΜΣ;

Το συνολικό τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για την υποστήριξη του ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400 €), δηλαδή εξακόσια ευρώ (600 €) ανά εξάμηνο. Έχει καταβληθεί επίσης προσπάθεια να διατηρηθούν τα δίδακτρα σε χαμηλά επίπεδα. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, σύμφωνα με οδηγίες που δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δίδακτρα κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ.

Τι καλύπτουν τα δίδακτρα αυτά;

Ένα μεγάλο μέρος των διδάκτρων «ξαναγυρίζει» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στις μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Με τα δίδακτρα αγοράζονται σε ικανό αριθμό επιστημονικά συγγράμματα για τη βιβλιοθήκη των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και βρίσκονται στη διάθεσή τους, πληρώνονται οι συνδρομές σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, ανανεώνεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του ΠΜΣ κ.λπ. Καλύπτουν επίσης την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ. Επιπλέον, καλύπτουν δαπάνες που αφορούν στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ, τη συντήρηση του ιστοχώρου του, τα παρεχόμενα υλικοτεχνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, του διοικητικού έργου κ.ο.κ.

Δικαιούμαι να έχω απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης;

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (ΦΕΚ 4659 Β’ 2022) δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα εκάστοτε πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν μπορεί να υπερβούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από όσους έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017). Δείτε την νομοθεσία σχετικά με την απαλλαγή τελών φοίτησης στο ΦΕΚ 4899/16-9-2022 τ.Β’ (http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Metaptyxiaka/APALLAGI_APO_TELI_FOITISIS_2022-23/FEK-2022-Tefxos_B-04899-downloaded_-17_09_2022.pdf )

Λόγω ανωτέρας βίας, καταλαβαίνω ότι δεν θα καταφέρω να ολοκληρώσω την φοίτησή μου εντός του χρονικού ορίου που έχει προβλεφθεί. Τι κάνω;

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Αγωγής», ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, το προβλεπόμενο από το ΠΜΣ διάστημα, προσαυξανόμενο κατά δύο (2) ακόμη διδακτικά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρω με τη διπλωματική εργασία. Είναι υποχρεωτική; Θα έχω καθοδήγηση για την εκπόνησή της;

Στο τέταρτο εξάμηνο του ΠΜΣ προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία ανήκει στα προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Η επίβλεψή της ανατίθεται σε τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Πρώτα κατατίθεται σχετική αίτηση του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας στην οποία αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, καθώς και ο/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Ακολούθως η ΣΕ συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ως επιβλέποντες/ουσες της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζονται μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ από τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις «Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας», που βρίσκονται αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Για να εγκριθεί η διπλωματική εργασία, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ (άρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/2017). Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ληφθεί μέριμνα για παροχή συστηματικής βοήθειας και  καθοδήγησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων φοίτησης μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών. Ως εκ τούτου, κάθε φοιτητής/τρια συνεργάζεται, βάσει ορθού προγραμματισμού, με έναν/μία σύμβουλο, ο/η οποίος/α είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ, για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του. Ο/η σύμβουλος είναι διαθέσιμος/η σε όλα τα στάδια, καθοδηγώντας, ελέγχοντας και υποβοηθώντας τον/τη φοιτητή/τρια σε οτιδήποτε σχετικό χρειαστεί, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή/επιστημονική διαδικασία και δεοντολογία.

Με ενδιαφέρουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις. Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» θα υπάρχει η δυνατότητα δημοσιεύσεων;

Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ενισχύει και βοηθά στο μέτρο του εφικτού τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ασχοληθούν επισταμένως με την επιστημονική έρευνα. Μέσω της εξοικείωσης με τη μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής εργασίας, ο Διευθυντής και οι διδάσκοντες του ΠΜΣ ενθαρρύνουν τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να προχωρήσουν σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (όπως η Παιδαγωγική Επιθεώρηση κ.ά.), σε συλλογικούς θεματικούς τόμους, σε πρακτικά συνεδρίων κ.λπ., ενώ τους παρέχεται τη δυνατότητα εγγραφής με ιδιαίτερα προνόμια σε επιστημονικά σωματεία (π.χ. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος), ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια της Παιδαγωγικής Επιστήμης.

Επιπλέον, μετά τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τους παρέχεται η δυνατότητα

Θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου και να ασχοληθώ με την έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο. Μπορώ;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για συνέχιση Μεταπτυχιακών Σπουδών Β΄ Κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής), στις Επιστήμες της Αγωγής, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του άρ. 9 του Ν. 3685/2008, καθώς και από κριτήρια που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Η σχετική προκήρυξη αναρτάται κάθε ακαδημαϊκό έτος στον ιστότοπο του Τμήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες.