ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με δύο ειδικεύσεις, καλούνται να προσέλθουν σε διά ζώσης συνέντευξη ως ακολούθως: Για την Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» Παρασκευή 22/9/2023 Ώρες: 15.00 – 18.00, υποψήφιοι/ες των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α – Λ και Ώρες: 18.00 – 21.00, υποψήφιοι/ες των οποίων τα επώνυμα…