Τα προσφερόμενα μαθήματα για κάθε ειδίκευση είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90). Σε αυτά περιλαμβάνονται 10 υποχρεωτικά μαθήματα με 7,5 ECTS το καθένα και 2 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά με 7,5 ECTS το καθένα. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση «Διδασκαλία και Μάθηση» (“Teaching and Learning”) διαμορφώνεται ως εξής:

 Α΄ Εξάμηνο

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ) 7,5 ECTS

Ψυχοπαιδαγωγική (Υ) 7,5 ECTS

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (Υ) 7,5 ECTS

Έρευνα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων (Υ) 7,5 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής και Στοχαζόμενος Επαγγελματίας (Υ) 7,5 ECTS

Κοινωνική Παιδαγωγική (Υ) 7,5 ECTS

Ζητήματα Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Υ) 7,5 ECTS

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: μικροδιδασκαλία και μικρομαθήματα (Υ) 7,5 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας (Υ) 7,5 ECTS

Διαπολιτισμική και Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Υ) 7,5 ECTS

*Μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 7,5 ECTS

*Μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 7,5 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτική 30 ECTS

 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

 1. Τέχνη στην Εκπαίδευση-Παιδαγωγική του Μουσείου
 2. Εφαρμογή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 3. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης
 4. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Καινοτομία και Διδακτική Πράξη
 5. Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
 6. Ειδικά Θέματα Σχολικής Παιδαγωγικής και Πρακτική Άσκηση
 7. Φιλοσοφία της Παιδείας
 8. Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα σύγχρονα Α.Π.Σ. σε μικτές τάξεις

Β) Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”) διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υ) 7,5 ECTS

Ψυχοπαιδαγωγική (Υ) 7,5 ECTS

Παιδική και εφηβική λογοτεχνία: θεωρία, ιστορία, σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις (Υ) 7,5 ECTS

Παιδαγωγικές διαστάσεις της ανάγνωσης και της λογοτεχνίας (Υ) 7,5 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

Ψυχολογία της ανάγνωσης (Υ) 7,5 ECTS

Το ελληνικό λαϊκό παραμύθι και η διδασκαλία του (Υ) 7,5 ECTS

Λογοτεχνική ανάγνωση και διδασκαλία της λογοτεχνίας (Υ) 7,5 ECTS

Παιδαγωγική Λαογραφία (Υ) 7,5 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (Υ) 7,5 ECTS

Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάγνωση και τη φιλαναγνωσία (Υ) 7,5 ECTS

Μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 7,5 ECTS

Μάθημα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό 7,5 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτική 30 ECTS

Μαθήματα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 1. Παιδαγωγικές πρακτικές για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας παιδιών και ενηλίκων
 2. Ευρωπαϊκή και διεθνής λογοτεχνία για παιδιά και νέους: συγκριτικές προσεγγίσεις
 3. Ελληνική μυθολογία και η διδασκαλία της
 4. Ποίηση για παιδιά και νέους. Η ποιητική ανθολόγηση
 5. Διδακτική μεθοδολογία της πρώτης γραφής και ανάγνωσης
 6. Η διαμόρφωση του αναγνώστη: η λογοτεχνική εμπειρία από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση
 7. Αξιολόγηση έντυπου παιδαγωγικού υλικού και εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου
 8. Αναγνωστικές λογοτεχνικές θεωρίες