Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις με διακριτούς σκοπούς ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε μία εκ των δύο ειδικεύσεων:
α. «Διδασκαλία και Μάθηση» (“Teaching and Learning“) &
β. «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘ.Α.Α.Ε.

Το ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής”

Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων είναι από 13/10/2023 έως 20/10/2023. Προσοχή: Στον ακόλουθο σύνδεσμο (για την ειδίκευση “Διδασκαλία και Μάθηση” πατήστε εδώ, για την ειδίκευση “Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό” πατήστε εδώ) υπάρχει η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί ή δια ζώσης καθημερινά 10:00 –…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής φοιτητών και φοιτητριών στο ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ” ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ”    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» με δύο ειδικεύσεις, καλούνται να προσέλθουν σε διά ζώσης συνέντευξη ως ακολούθως: Για την Ειδίκευση: «Διδασκαλία και Μάθηση» Παρασκευή 22/9/2023 Ώρες: 15.00 – 18.00, υποψήφιοι/ες των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Α – Λ και Ώρες: 18.00 – 21.00, υποψήφιοι/ες των οποίων τα επώνυμα…

Calendar διαδικασιών & events του ΠΜΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Έως 30 Σεπτεμβρίου: Μοριοδότηση υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών & Διενέργεια Συνεντεύξεων. Επικύρωση από τη ΓΣ ΠΤΔΕ και Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τη Γραμματεία (& στο site). Εγγραφή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Έως 15 Οκτωβρίου: Ανακοίνωση ωρολογίου προγράμματος ΠΜΣ (Γραμματεία & στο site). Έναρξη χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ. Συνάντηση διδασκόντων υπό τον Διευθυντή ΠΜΣ και την ΣΕ. Δημιουργία…